Daria Koval bojuje s démony a tančí emotivní modernu

Darja Koval z Dně­p­ru je nada­ná cho­re­o­gra­f­ka, kte­rá vytvo­ři­la mno­ho zají­ma­vých pro­jek­tů a nezná slo­vo „odpo­či­nek“. Na jeviš­ti pořa­du Tanec. World of Dan­ce 1. sezó­ny bude taneč­ni­ce vyprá­vět svůj vlast­ní dojem­ný pří­běh o boji s per­fek­ci­o­nis­mem a sku­teč­nou nemocí.

Od Tomáš Kubart

Vystudoval teatrologii na KDS FF MU v Brně, obhájil disertační práci na téma vídeňského akcionismu (2021), publikoval několik studií na téže téma (Theatralia, Arte Acta, Acta Universitatis Carolinae), podílel se na vydání sborníku českého surrealistického dramatu České surrealistické drama (nakl. Academia, 2023), editoval speciální číslo Taneční zóny, věnované tvorbě Hermanna Nitsche (2023). Zabývá se performativitou, akčním uměním, vídeňským akcionismem, současnou německojazyčnou dramatikou a scénografií. Je členem dramaturgické rady PerformCzech, tajemníkem Teatrologické společnosti, členem ČOSDAT/OISTAT a Sdružení českých divadelních kritiků.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *