Internetová inzerce

WEB — ROZMĚRY INZERCE / ADVERTISEMENT SIZES

Lea­der­bo­ard — ban­ner na hlav­ní pozi­ci / ban­ner in the top posi­ti­on
1520x250 px, max. veli­kost / max. size 100 kB, ani­mo­va­ný gif, gif, png, jpg.

Ban­ner na boč­ní pozici/ ban­ner in the side posi­ti­on
300x300 px, max veli­kost / max. size 60 kB/ ani­mo­va­ný gif, gif, png, jpg.

300x600px , , max veli­kost / max. size 60 kB/ ani­mo­va­ný gif, gif, png, jpg.

PR text nebo roz­ho­vor na home­page / PR text or inter­view on the homepage

WEB — ZÁKLADNÍ CENY INZERCE / BASIC ADVERTISING RATES

typ inzer­ceobdo­bí / peri­odcena v Kč / pri­ce in CZKcena v EUR / pri­ce in EUR
ban­ner7 dní / 7 days800,-30 Eur
PR text či rozhovor7 dní / 7 days800,-30 Eur

Nejsme plát­ci DPH / Dan­ce Zone does not pay Value Added Tax

KONTAKT / CONTACT: Olga Frai­to­vá, tel./phone: +420 605 431 402, e‑mail: katerina.jirova@tanecnizona.cz Tato adre­sa je chrá­ně­na pro­ti spa­mo­vá­ní, pro její zob­ra­ze­ní potře­bu­je­te mít Java scrip­ty povoleny.