Zemřela Zdenka Kratochvílová

Zleva Richard Weber, Ivan Lukeš, Božena Věchetová, Ladislav Fialka, Jana Pešková, Zdenka Kratochvílová, Olga Przygrodská v "restauraci pro nóbl" ve scéně "Příliš sladký život" z "Knoflíku" © Mladý svět

„Voj­tí­šek začal den tím, že při­šla půvab­ná Zdeň­ka Kra­to­chví­lo­vá a roz­sví­ti­la. Při­šla, zhas­la ten den a pan Voj­tí­šek se pro­mě­ňo­val,” napsal o Zdeň­ce Kra­to­chví­lo­vé Otakar Brů­na v Nej­vět­ších pie­ro­tech.  Děko­vač­ka. Dru­há zle­va Zden­ka Kra­to­chví­lo­vá © J. S. McIn­tosh V pon­dě­lí nás zastih­la smut­ná zprá­va o odcho­du vyni­ka­jí­cí taneč­ni­ce, cho­re­o­gra­f­ky, mim­ky a obě­ta­vé peda­da­gož­ky Zdeň­ky Kra­to­chví­lo­vé. Zdeň­ka Kra­to­chví­lo­vá se naro­di­la roku 1936… Pokra­čo­vat ve čte­ní Zemře­la Zden­ka Kratochvílová