Nasněžilo. Hannibal lyžuje

Foto: Magdalena Lepka

Han­ni­bal kdy­si dobyl kde co. Teď se do Alp vra­cí. V mon­stróz­ní show.

Lyža­ři, rol­by, svět­li­ce, vrtu­l­ník, padá­ky, ale i ohňostroj. Za obrov­skou show sto­jí sku­pi­na Lavi­ne torrón rakous­ké­ho reži­sé­ra a cho­re­go­ra­fa Huber­ta Lip­ky. Co všech­no může­te udě­lat, když vymě­ní­te jeviš­tě za hory ve výš­ce 3000 met­rů nad mořem, zjis­tí­te v novém videu týdne.

Od Martin Macháček

Bývalý editor internetové verze časopisu Taneční zóna. Absolvent Katedry divadelních studií FF MU v Brně, dávný spolupracovník studentské platformy divadelní kritiky RozRazil online, exredaktor Českého rozhlasu Wave, občasný přispěvatel do Divadelních novin, časopisu A2 a nedávno i festivalových zpravodajů (např. Divadelní Flora Olomouc) či jejich příležitostný vedoucí (např. OST-RA-VAR, Setkání/Encounter Brno). Tři sezóny působil jako člen dramaturgické rady České taneční platformy. V současnosti zasedá v dramaturgické radě festivalu Regiony v Hradci Králové a je členem činoherní komise Cen Thálie. Jeho hru Storáče uvedla Stará Aréna Ostrava. Zakladatel několika divadelních skupin (PuMoWo a MeNe KeKeL), která se řídí heslem: "Divadlo, které nic nedělá, nic nepokazí."