Geometrie má talent

Foto: Géométrie variable

Zákou­tí soci­ál­ních sítí a hlav­ně virál­ní videa. Tako­vý může být osud spous­ty kolek­ti­vů, kte­ré se vyda­li na talen­to­vé sou­tě­že a pak svůj um roz­ši­řu­jí pro­střed­nic­tvím dal­ších plat­fo­rem než jenom té tele­viz­ní. Tako­vou par­tou jsou i fran­couz­ský kolek­tiv Géo­métrie Vari­a­ble, kte­rý se obje­vil napří­klad v Ame­ri­ka má talent.

Jejich nej­zná­měj­ší série Labo­ra se tu a tam obje­ví na soci­ál­ních sítích a zapla­ví vaše zdi doko­na­lým pohy­bem, dnes si před­sta­ví­me jejich kra­pet pod­vrat­něj­ší kou­sek – jak jinak geometrický.

Od Martin Macháček

Bývalý editor internetové verze časopisu Taneční zóna. Absolvent Katedry divadelních studií FF MU v Brně, dávný spolupracovník studentské platformy divadelní kritiky RozRazil online, exredaktor Českého rozhlasu Wave, občasný přispěvatel do Divadelních novin, časopisu A2 a nedávno i festivalových zpravodajů (např. Divadelní Flora Olomouc) či jejich příležitostný vedoucí (např. OST-RA-VAR, Setkání/Encounter Brno). Tři sezóny působil jako člen dramaturgické rady České taneční platformy. V současnosti zasedá v dramaturgické radě festivalu Regiony v Hradci Králové a je členem činoherní komise Cen Thálie. Jeho hru Storáče uvedla Stará Aréna Ostrava. Zakladatel několika divadelních skupin (PuMoWo a MeNe KeKeL), která se řídí heslem: "Divadlo, které nic nedělá, nic nepokazí."