Krychlová metafyzika. Čtvercové absolutno.

Žong­lo­vá­ní sice není nic nové­ho a není ani tak taneč­ní. Jenomže co se sta­ne, když si žong­lér hra­je s Rubi­ko­vý­mi kost­ka­mi? Nasta­ne hoto­vý „Mess“!

Žong­lér­ský vzo­rec s tře­mi míč­ky Mills Mess nabí­zí leda­cos. Jeden vti­pá­lek zásad­ně posu­nul jeho mož­nos­ti. Kro­mě toho, že žong­lu­je s tře­mi Rubi­ko­vý­mi kost­ka­mi najed­nou, tak je všech­ny slo­žit za neu­vě­ři­tel­ných 20 sekund.

Kdo tomu nevě­ří, může video stáh­nout a zpo­ma­lit v jaké­ko­liv střiž­ně. Váž­ně to funguje.

 

 

 

Od Martin Macháček

Bývalý editor internetové verze časopisu Taneční zóna. Absolvent Katedry divadelních studií FF MU v Brně, dávný spolupracovník studentské platformy divadelní kritiky RozRazil online, exredaktor Českého rozhlasu Wave, občasný přispěvatel do Divadelních novin, časopisu A2 a nedávno i festivalových zpravodajů (např. Divadelní Flora Olomouc) či jejich příležitostný vedoucí (např. OST-RA-VAR, Setkání/Encounter Brno). Tři sezóny působil jako člen dramaturgické rady České taneční platformy. V současnosti zasedá v dramaturgické radě festivalu Regiony v Hradci Králové a je členem činoherní komise Cen Thálie. Jeho hru Storáče uvedla Stará Aréna Ostrava. Zakladatel několika divadelních skupin (PuMoWo a MeNe KeKeL), která se řídí heslem: "Divadlo, které nic nedělá, nic nepokazí."