Divotvorné kruhy.

Pol­ský kolek­tiv Mul­ti­Vi­su­al pra­cu­jí­cí na pome­zí nové­ho cir­ku­su, kou­zel­nic­tví i dal­ších vizu­ál­ních kej­klů si umí řád­ně hrát se svou sebeprezentací. 

Tříčlen­ná par­ta ve slo­že­ní Tomasz “Bar­ney” Pio­t­rowskiKamil “Dziel­ny” Dzi­lińskiMichał “Shao” Sza­łu­cho ovlá­da­jí kro­mě jeviš­tě i soci­ál­ní sítě. Kon­krét­ně Shao má jenom na své face­boo­ko­vé strán­ce přes deset tisíc followerů. Ve svých pro­mech nadě­lu­je dáv­ku dech berou­cí, mini­ma­lis­tic­ké akce s kru­hy i oká­za­lou obra­zo­vou manipulaci. 

Žas­ně­te s námi. 

 

Od Martin Macháček

Bývalý editor internetové verze časopisu Taneční zóna. Absolvent Katedry divadelních studií FF MU v Brně, dávný spolupracovník studentské platformy divadelní kritiky RozRazil online, exredaktor Českého rozhlasu Wave, občasný přispěvatel do Divadelních novin, časopisu A2 a nedávno i festivalových zpravodajů (např. Divadelní Flora Olomouc) či jejich příležitostný vedoucí (např. OST-RA-VAR, Setkání/Encounter Brno). Tři sezóny působil jako člen dramaturgické rady České taneční platformy. V současnosti zasedá v dramaturgické radě festivalu Regiony v Hradci Králové a je členem činoherní komise Cen Thálie. Jeho hru Storáče uvedla Stará Aréna Ostrava. Zakladatel několika divadelních skupin (PuMoWo a MeNe KeKeL), která se řídí heslem: "Divadlo, které nic nedělá, nic nepokazí."