Moving Prague

Loni na jaře jsme na našich strán­kách pub­li­ko­va­li krát­ký taneč­ní pozdrav z Paří­že – Moving Paris.

Díky tomu se navá­za­la komu­ni­ka­ce s reži­sé­rem Jeva­nem Chowd­hurym a hned padla otáz­ka: „A co Pra­ha?“. Odpo­věď vám před­klá­dá­me v tom­to videu týd­ne — 58 špič­ko­vých čes­kých taneč­ní­ků, 25 praž­ských loka­cí, nulo­vý bud­get a Moving Pra­gue je na svě­tě! Je pátým měs­tem – po Lon­dýnu, Paří­ži, Bru­se­lu a Jere­va­nu – ve fil­mo­vém taneč­ním port­fo­liu Moving Cities.

Vice na: www.moving-cities.com
Roz­ho­vor s Jeva­nem Chowd­hurym poří­ze­ný naší redak­cí před natá­če­ním: http://www.tanecnizona.cz/2014/index.php/rozhovory/item/366-moving-prague

Moving Pra­gue from Jevan Chowd­hu­ry on Vimeo.

Od Jana Návratová

Taneční publicistka. Absolvovala Katedru divadelní a filmové vědy FFUK. Od 1989 pracuje v Divadelním ústavu (dnes Institutu umění – Divadelním ústavu), kde v roce 2006 založila Taneční sekci, která se věnuje komplexní odborné podpoře tanečního umění.  V letech 1993 – 2005 vyučovala dějiny tance na Konzervatoři Duncan centre. Je editorkou a spoluautorkou odborné monografie Tanec v České republice (2010) a řady studií publikovaných v českých i zahraničních sbornících. V letech 2005 - 2013 byla šéfredaktorkou odborné revue Taneční zóna a pravidelně publikuje v českých médiích. Založila Festival tanečních filmů. Je lektorkou power jógy.