What if…

V Indii je více než 60 mili­ó­nů hlu­chých dětí a vět­ši­na z nich žije ve slu­mech. Taneč­ni­ce, cho­re­o­gra­f­ka a  peda­gož­ka Bhu­mi­ka Parekh pra­co­va­la dva roky na třech ško­lách v Bom­ba­ji se slu­cho­vě posti­že­ný­mi dětmi.

Yen­tl de Wer­dt, bel­gic­ká taneč­ni­ce a reži­sér­ka krát­kým fil­mem posla­la do svě­ta půvab­ný vzkaz o tom, jak se může z hlu­bo­ké­ho ticha vyno­řit hud­ba. Zní to zvlášt­ně, ale zní! Film oce­ni­la poro­ta mezi­ná­rod­ní­ho on-lide dan­ce fes­ti­va­lu Cenou „for par­ticu­lar eye/World Outlo­ok Pri­ze“. My z toho máme radost a tvůr­cům gratulujeme! 

What if… — Yen­tl de Wer­dt / Bhu­mi­ka Parekh od Char­le­roi Dan­ses na Vimeo.

Od Jana Návratová

Taneční publicistka. Absolvovala Katedru divadelní a filmové vědy FFUK. Od 1989 pracuje v Divadelním ústavu (dnes Institutu umění – Divadelním ústavu), kde v roce 2006 založila Taneční sekci, která se věnuje komplexní odborné podpoře tanečního umění.  V letech 1993 – 2005 vyučovala dějiny tance na Konzervatoři Duncan centre. Je editorkou a spoluautorkou odborné monografie Tanec v České republice (2010) a řady studií publikovaných v českých i zahraničních sbornících. V letech 2005 - 2013 byla šéfredaktorkou odborné revue Taneční zóna a pravidelně publikuje v českých médiích. Založila Festival tanečních filmů. Je lektorkou power jógy.