Teach yourself!

Ve videu toho­to týd­ne věnu­je­me pozor­nost jede­nác­ti­le­té Adi­lyn Mal­colm z Litt­le­to­nu, Colo­ra­do. Adi­lyn, aka Auda­ci­ous Adi, nikdy necho­di­la do taneč­ní ško­ly a dokon­ce nena­vští­vi­la ani jedi­nou taneč­ní lek­ci. Styl dubt­step asi­mi­lo­va­la na zákla­dě sle­do­vá­ní You tube. Tanec ale není jejím nej­ob­lí­be­něj­ším koníč­kem. Tím je moto­kros. Pros­tě — hus­tá malá holka!