Fabula Sylvestris aneb co do lesa nepatří

Fabula Sylvestris©Musaši Entertainment Company

Luboš a Miloš, pan Hlad­ký a Boban Vaz­ba – hlav­ní posta­vy lout­ko­vé les­ní pohád­ky Fabu­la Syl­vestris. Hrdi­no­vé pros­té­ho pří­bě­hu o čis­to­tě lesa, pří­ro­dy i přá­tel­ství. Berou spra­ve­dl­nost do vlast­ních rukou a razí vstříc potres­tá­ní naru­ši­te­lům kli­du a pořád­ku v jejich hoo­du. Aktu­ál­ní? Stá­le více, obzvlášť, když si vidím, že mi v úno­ru pod okny kve­tou kro­ku­sy. Vypra­věč­ský jazyk pří­bě­hu balan­cu­je na hra­ně mezi… Pokra­čo­vat ve čte­ní Fabu­la Syl­vestris aneb co do lesa nepatří