Za tři týdny začne Bienále Ve věci umění 2024

Bie­ná­le Ve věci umě­ní 2024 začí­ná už 13. červ­na. Tří­den­ní zaha­jo­va­cí víkend nabíd­ne per­for­man­ce, komen­to­va­né pro­hlíd­ky a dal­ší akce. Všech­ny akce včet­ně slav­nost­ní­ho zahá­je­ní jsou veřej­nos­ti pří­stup­né zdar­ma 🙌 The Bien­na­le Mat­ter of Art 2024 opens on June 13, in Pra­gue, Czech Repub­lic, with three days of per­for­man­ces, gui­ded tours, and more. All events inclu­ding the ope­ning cere­mo­ny are free… Pokra­čo­vat ve čte­ní Za tři týd­ny začne Bie­ná­le Ve věci umě­ní 2024