Sobotní odvážný Bazaar

Fes­ti­val ve fes­ti­va­lu – work in pro­gress – stud­ni­ce inspi­ra­ce – mís­to setká­vá­ní – dis­ku­ze o tom, co uměl­ce sku­teč­ně posou­vá – prů­řez umě­lec­kou tvor­bou napříč Evro­pou zkon­cen­t­ro­va­ný na jed­no mís­to – jeden čas. Vítej­te na Sobot­ním Baza­a­ru, mís­tě jako stvo­ře­ném pro sdí­le­ní odváž­né pra­xe. I love you all Jakou váhu má vztah mezi fanouš­kem a celebri­tou? A tou celebri­tou… Pokra­čo­vat ve čte­ní Sobot­ní odváž­ný Bazaar