Hra, která nekončí

Co to zna­me­ná mít na sobě zvo­ná­če, růžo­vé kalho­ty, mít malou hla­vu, vel­kou hla­vu, tma­vou kůži, krát­ké vla­sy, dlou­hé vla­sy, teto­vá­ní nebo knír? Zna­me­ná to ješ­tě vůbec něco? Do jaké míry jsme otro­ky ste­re­o­ty­pů, kte­ré na nás půso­bi­ly v našich pri­már­ních sku­pi­nách od naro­ze­ní až doteď? A jak bez­peč­né je být tzv. nor­mál­ní a nevy­str­ko­vat dráp­ky ze své… Pokra­čo­vat ve čte­ní Hra, kte­rá nekončí