25. Česká taneční platforma

FOTO: Vojtěch Brtnický

FOTO: Vojtěch Brtnický

Čes­ká taneč­ní plat­for­ma zná program!

Pon­dě­lí, 1. 4.
15:00 I Stu­dio ALTA I Mar­ké­ta Strán­ská: LeŤ! (nalez­ne­te u nás recen­zi: ZDE!)
16:30 I Malá dvo­ra­na Veletrž­ní­ho palá­ce, NG v Pra­ze I Mar­tin Tala­ga: FAUNUS
17:30 I Stu­dio Hrdi­nů I Tere­za Hra­dil­ko­vá & coll.: Nepře­stá­vej
20:00 I PONEC – diva­dlo pro tanec I Spit­fi­re Com­pa­ny: Con­stellati­ons II. Time for Sha­ring
21:00 I PONEC – diva­dlo pro tanec I Ope­ning Party

Úte­rý, 2. 4.
11:00 I Stu­dio ALTA / Brunch & Dis­cus­si­on
13:30 I Stu­dio ALTA / Meet the Artists!
15:00 I Stu­dio ALTA / tYhle: Med­úza
16:30 I Alfred ve dvo­ře / Feri­en­čí­ko­vá, Júdo­vá, Tim­pau: Eve­ry­when
19:30 I La Fab­ri­ka / 420PEOPLE & Ple­a­se The Tre­es: The Watcher
21:00 I PONEC – diva­dlo pro tanec / dan­ceWATCH / Kari­ne Pon­ties: SAME SAME 

Stře­da, 3. 4.
11:00 I Stu­dio ALTA I Brunch & Dis­cus­si­on
13:30 I Stu­dio ALTA I CHECK THE CZECHS
15:00 I Stu­dio ALTA I ME-SA I Mar­ti­na Hajdy­la Laco­vá: Assem­blage
16:30 I PONEC – diva­dlo pro tanec I Vik­tor Čer­nic­ký: PLI (nalez­ne­te u nás recen­zi: ZDEroz­ho­vor: ZDE)
18:00 I Cen­t­rum sou­čas­né­ho umě­ní DOX I Far­ma v jes­ky­ni: Úto­čiš­tě
20:00 I Malá dvo­ra­na Veletrž­ní­ho palá­ce, NG v Pra­ze I Mar­tin Tala­ga: SOMA
21:15 / PONEC – diva­dlo pro tanec / Slav­nost­ní zakon­če­ní 25. roč­ní­ku Čes­ké taneč­ní platformy

Čtvr­tek, 4. 4.
11:00 – 13:00 / PONEC – diva­dlo pro tanec I Závě­reč­ný Brunch & Discussion

Změ­ny pro­gra­mu vyhrazeny.