Číslo II. a III. Na kříži u potoka

Po tři­cít­ce se prý i balancuje. 

Exis­tu­je nespo­čet teo­rií o tom, co všech­no musí být v rov­no­vá­ze. Od fes­ti­va­lo­vých zpra­vo­da­jů počí­na­je, přes jejich šéf­re­dak­to­ry a víru v dob­ře odve­de­nou prá­ci kon­če. V jeden moment visí­te na hrazdě a říká­te si, jak je to super pocit, pak sta­čí malý střih a zjis­tí­te, že vás ukři­žo­va­li u poto­ka. Voda zur­čí, ptáč­ci zpí­va­jí a vy se poma­lu škva­ří­te na let­ním slu­níč­ku a čeká­te, jest­li rych­le­ji vykr­vá­cí­te nebo dosta­ne­te sněť z reza­vých hře­bů. Z hroz­né noč­ní můry se pro­bu­dí­te v šoku na nástu­piš­ti, kudy mož­ná poje­de met­ro, kte­ré vás zave­ze do mís­ta, kde jste měli už půl hodi­ny být a seri­óz­ně jed­nat. Sedě­li jste doma a sklá­da­li ori­ga­mi, což je — vrá­tím li se v čase, taky tro­chu úděl toho­to dvoj­čís­la, kte­ré zaspa­lo a je slo­že­né z růz­ných stran.

Neu­nik­ne vám:

SUPEREXLUZIVNÍ ROZHOVOR MARCELY MAGDOVÉ S JIŘÍM KYLIÁNEM (klik­ně­te na obrázek)

VERONIKA HRABALOVÁ PÍŠE O ORIGAMI (klik­ně­te na obrázek)

VERONIKA HRABALOVÁ PÍŠE O SAME SAME (klik­ně­te na obrázek)

Od Martin Macháček

Bývalý editor internetové verze časopisu Taneční zóna. Absolvent Katedry divadelních studií FF MU v Brně, dávný spolupracovník studentské platformy divadelní kritiky RozRazil online, exredaktor Českého rozhlasu Wave, občasný přispěvatel do Divadelních novin, časopisu A2 a nedávno i festivalových zpravodajů (např. Divadelní Flora Olomouc) či jejich příležitostný vedoucí (např. OST-RA-VAR, Setkání/Encounter Brno). Tři sezóny působil jako člen dramaturgické rady České taneční platformy. V současnosti zasedá v dramaturgické radě festivalu Regiony v Hradci Králové a je členem činoherní komise Cen Thálie. Jeho hru Storáče uvedla Stará Aréna Ostrava. Zakladatel několika divadelních skupin (PuMoWo a MeNe KeKeL), která se řídí heslem: "Divadlo, které nic nedělá, nic nepokazí."