Vyšla Taneční zóna 1/2016.

VYŠLO NOVÉ ČÍSLO TIŠTĚNÉ REVUE TANEČNÍ ZÓNA 1/2016 !!!

- prv­ní čís­lo Taneč­ní zóny toho­to roku vyšlo v úte­rý 19. 4. 2016, den před zahá­je­ním fes­ti­va­lu Čes­ká taneč­ní plat­for­ma.

- dočte­te se o klauni­á­dě,  ale také v pojed­ná­ní Niny Van­ge­liLen­ce Vag­ne­ro­vé nebo Pet­ru Niklo­vi a usku­pe­ní MEHEDAHA. 

- o nedáv­no zesnu­lých tvůr­cích Bori­si Hyb­ne­ro­vi Pavlu Šmo­ko­vi.

- Taneč­ní zóna také ote­vře­la dva seri­á­ly — Taneč­ní kme­ny v prv­ním díle  o Argen­tin­ském tan­gu. a seri­ál o taneč­ní foto­gra­fii, kde se před­sta­vu­je Voj­těch Brt­nic­ký.

LÍBÍ SE VÁM A ZAJÍMÁ VÁS TANEČNÍ ZÓNA? PŘEDPLATNÉ NEPOČKÁ! REVUE TANEČNÍ ZÓNA SI MŮŽETE PŘEDPLATIT !!! ZDE !!!