Pochopení vyjímečných

Téma cho­re­o­gra­fie Ent­ro­py #251, tedy Mít odva­hu být out­si­de­rem, dostal Jiří Bar­to­va­nec zadá­no. Je mu ale více než vlast­ní, a tak ho zpra­co­vá­vá ve vel­mi intim­ní, auto­bi­o­gra­fic­kou výpo­věď. I run, I sweat, I dan­ce je mimo jiné napsá­no kří­dou na tma­vém bale­ti­zo­lu jako na tabu­li, kte­rou Jiří při tan­ci smý­vá potem své­ho těla. Jeho pot, jeho vyčer­pá­ní, úna­va, tápá­ní… Pokra­čo­vat ve čte­ní Pocho­pe­ní vyjímečných

Publikováno
V rubrikách Recenze Štítky