Saburo Murakami — muž procházející papírovými zástěnami

Zná­te japon­ské­ho uměl­ce Sabu­ra Mura­ka­mi­ho? Člen ósac­ké hap­pe­nin­go­vé a umě­lec­ké sku­pi­ny Gutai Bidžut­su Kjó­kai (Gutai Biju­t­su Kyo­kai, dosl. Kon­krét­ní umě­lec­ká aso­ci­a­ce) a je zná­mý pře­de­vším svý­mi per­for­man­ce­mi pro­la­mo­vá­ní papí­ru (kami-jabu­­ri), při nichž pro­rá­žel kraf­to­vý papír napnu­tý na vel­kých dře­vě­ných rámech. Pro­la­mo­vá­ní papí­ro­vých zástěn je kano­nic­kým dílem v ději­nách japon­ské­ho pová­leč­né­ho umě­ní a per­for­man­ce art.