Veronští milenci s klaunským srdcem

Romeo a Juliue s čer­ve­ný­mi nosy? Mon­te­ko­vé a Kapu­le­ti nako­pá­va­jí­cí se do zad­nic? Nic tako­vé­ho, i když sou­čas­ná klauné­rie není ve své gro­tesk­nos­ti o nic míň zesměšňu­jí­cí a kru­tá. Nao­pak. Odha­lo­vá­ní inti­mi­ty a paro­do­vá­ní emo­cí jdou víc na tělo – klau­nům i divá­kům. Aby reži­sér Daniel Gul­ko svlé­kl z kůže „až k závrat­né­mu sou­kro­mí” nyněj­ší stu­den­ty 3. roč­ní­ku Ate­li­é­ru fyzic­ké­ho diva­dla Diva­del­ní fakul­ty JAMU, sáhl… Pokra­čo­vat ve čte­ní Veron­ští milen­ci s klaun­ským srdcem

Publikováno
V rubrikách Recenze