The Cleaner / Do czysta – Retrospektiva Mariny Abramović

Evro­pou už něko­lik let putu­je vel­ká výsta­va The Cle­a­ner, retrospek­ti­va Mari­ny Abra­mo­vić. Kdo ji neza­chy­til ve Švéd­sku, Dán­sku, Nor­sku, Němec­ku, Itá­lii a toho­to léta v pol­ské Toruni, má ješ­tě do sed­mi­ce mož­nost návštěvy Muzea sou­čas­né­ho umě­ní v Běle­hra­dě, kam se uměl­ky­ně vrá­tí po 44 letech – http://eng.msub.org.rs/announcement-the-cleaner-marina-abramovic-retrospective-exhibition-11

Publikováno
V rubrikách Recenze