Menu

Bazaar – na pokraji smrti a nového zrození

Bazaar – na pokraji smrti a nového zrození
Together (foto: archiv festivalu Bazaar)

Po loňském digitálním provizoriu – malé smrti divadla se na sklonku letošního léta opět v plné síle (znovu)zrodil festival progresivních scénických prací Bazaar. Vyjma dominantního uměleckého akcelerátoru označovaného jako Sobotní Bazaar, během něhož se rozpracovaná díla dostávají poprvé před zraky diváků, upozornil na sympaticky podvratné Hlubiny domácí skupiny Wariot Ideal a nabídl dvě pozoruhodné zahraniční produkce – You Are Safe Agáty Siniarské a Together slovinského dua Leja Jurišić / Marko Mandić aspirující na událost roku. Definitivně tak vyvrátil zakořeněné přesvědčení zdejších festivalových matadorů o inspirativním západoevropském divadle a umělecky pofidérních výsledcích barbarů z východu.

Podtitul letošního ročníku Jsme krajina, měl logicky odrážet ústřední téma lidské populace na planetě Zemi – probíhající klimatickou katastrofu (v rámci festivalu se také uskutečnilo diskusní setkání umělců s vědci a ekologickými aktivisty), nakonec nabídl celou škálu asociací a možných variant tohoto sousloví. Jsme krajinou ve smyslu shluku buněk, které vytváří živý organismus stejně jako strom, rostlinu či, bakterii. Jsme součástí přírody a jejího řádu a chaosu. Naše těla jsou složitou scenérií tvořenou množstvím svalů a kostí, každé jiné, s jinými dispozicemi a vnějším vzhledem. Naše nervová soustava je složitým terénem s nepřebernými odstíny emocí. A v neposlední řadě i vzájemné vazby mezi jednotlivými lidskými organismy vzdáleně připomínají, hloubku oceánů stejně jako horstva a prolákliny, které se naštěstí ještě pořád snažíme překonávat. Rodíme se, umíráme a stále věříme, že tato mantra bude věčná. Ale co bude s planetou, na níž zemře život? Anebo zmizí jen člověk? I takové otázky tanou na mysl při konfrontaci se zmíněnými inscenacemi. Každá ostří jednotlivce potažmo lidský rod ve vztahu k přírodě v odlišném úhlu a pod jiným mikroskopickým sklem. Každá zkoumá hranici smrti a nového zrození. Hlubiny jsou návratem k rituálu a náboženství, které však hyne v postmoderním paradoxu a snaze přechytračit přirozený běh věcí. You Are Safe v odlidštěné podobě, prostřednictvím bytostí, které přežily ekologickou destrukci. A strhující performance Together naopak pomyslným výkřikem: ecce homo!

Těžko v českém performativním terénu hledat skupinu či projekt, který by tak dokonale souzněl s letošním festivalovým mottem a zároveň posouval hranice scénického umění, jako se to daří uskupení Wariot Ideal v jejich Hlubinách. Z existujících mě napadá pouze záběrem i záměrem spřízněné uskupení Handa Gote či zánovní Tabula Rasa. V Hlubinách sledujeme trojici obskurních nomádů snažících se nalézt spásu ve starozákonní oběti stejně jako šamanském rituálu. Jenže podstata lidského pachtění, kterou záměrně povyšujeme do tragických poloh, je ve skutečnosti banální a mnohdy absurdní. V takovém světě proto může z trpícího Boha povstat nový bůh, hokejový brankář a Sysifos donekonečna kráčející po dřevěné kládě a zasypávající se listím, groteskně padat na připravenou starou matraci. Obrazy, jež nám Warioti předkládají, balancují na hraně vážnosti a trapnosti, aniž by nám v naší nejistotě poskytli sebemenší indicii. Úlevným nám může být zjevení dokonale animovaného ducha „Břízáka,“ jež uzavírá předchozí pokusy o život a jeho smysl.

Série obrazů v pohybu a akci Agáty Siniarské, známé svými eko-feministickými a emancipačními projekty, You Are Safe, vychází z kontrastu mezi extrémní pomalostí až vláčností a jeho obrácenou polohou, přepjetím ba dokonce explozí. Tři obnažené ženy trůnící na igelitové ploše jako by zosobňovaly některé z ikonických děl starých mistrů, ševelí, hvízdají a provokativně pomrkávají do postupně se plnícího publika. Spolu se začátkem se však v ostrém střihu proměňují v nekonkrétní bytosti, snad poslední známky života na jinak pusté planetě. Smyslem není konkretizace, ani definitiva. Spíš záblesk, imprese, údiv nad až nepřirozenou modulací lidského těla, z níž performerky vysvobozuje velký třesk – umně vizualizovaná písečná bouře, která rodí nový, umělohmotný svět prefabrikátů jako dokonalé náhražky někdejší, nyní již nadobro ztracené přírody.

Málokdy se při společné práci sejdou umělci s tak ohromným osobním charismatem a jevištní prézens, jakými disponuje slovinské duo Leja Jurišić a Marko Mandić, kteří dokázali v aréně Ponce i přilehlém venkovním prostoru naplnit neuvěřitelných šest hodin fyzickou akcí. Ať se na scéně dělo cokoli, náročné až hraniční kreace, momenty zklidnění a relaxace i zdánlivá prázdnota, od těch dvou nešel odtrhnout zrak. Prostřednictvím svého (v případě Marko Mandiće povětšinou nahého) těla, a to třeba i odhalením jeho intimní fyziologické potřeby, která ani v nejmenším nepůsobila jakkoli hraně, provokativně či snad dokonce obscénně, ale i prostým bytím znovu a znovu přitakávali lidství. A to dokonce při plném vědomí toho, že: „jeho smysl jen často razí cestu nesmyslu.“ Jejich Together je plné šarvátek a pádů, klesají však se stejnou energií a vášní, s jakou se dokážou sbližovat a vrůstat jeden do druhého, mění přitom masky i dané okolnosti. Ať už mají kýbl na hlavě nebo si zrovna hrají na býčí zápasy, je v tom všechno, odvaha i strach, láska i nenávist. A nechybí ani všudypřítomná ironie. Performanci doprovází hudební playlist napříč žánrů a stylů, na ze stropu visících obrazovkách se objevují glosy a teze, obojí často mrazivě zcizující probíhající jevištní akci.

Navzdory závažnému tématu, jež si letošní Bazaar zvolil, přeci jen představenými projekty zasel kapku optimismu, a to, že na pokraji smrti současné civilizace, přeci jen zůstává jistá naděje na nové zrození, nově rehabilitovanou humanitu, nové občanské angažmá i nové roviny scénického umění.    

Wariot Ideal: Hlubiny
Režie: kol.
Účinkují: Vojta Švejda, Jan Kalivoda, Jan Dörner
Premiéra: 30. 10 2018

Agata Siniarska: You Are Safe
Koncept, choreografie: Agata Siniarska, Ania Nowak, Katarzyna Wolinska
Účinkují: Agata Siniarska, Ramona Nagabczyńska, Karolina Kraczkowska
Dramaturgie: Mateusz Szymanowka
Světelný design: Joanna Lesnierowska Produkce: Nowy Teatr ve Varšavě, Art Stations Foundation Grazyny Kulczyk v Premiéra: 12.7. 2018

Urišić – Mandić: Together
Autor: Leja Jurisic & Marko Mandic
Ve spolupráci s: Bojan Jablanovec a Semira Osmanagić
Účinkují: Leja Jurišić a Marko Mandič
Texty živě: Semira Osmanagic
Technická režie: Matej Bobič
Producent: Žiga Predan
Produkce: Pekinpah & VIA NEGATIVA
Koprodukce: Kino Šiška
Premiéra: 27. 1. 2018

 

Marcela Magdová

Vystudovala divadelní vědu a historii na Filozofické fakultě UK. Doktorát získala na DAMU. Zabývá se ruským divadlem a dramatem, z ruštiny přeložila několik současných her. Věnuje se divadelní publicistice a kritice. Spolupracuje s Divadelními novinami, kulturním čtrnáctideníkem A2, Českým rozhlasem a dalšími médii. Působí na Katedře germanistiky a slavistiky Západočeské univerzity, na Vyšší odborné škole herecké, externě na Katedře teorie a kritiky DAMU.
 

Prodej & Předplatné

Log In or Sign Up

Log in with Facebook

Zapomenuté heslo? / Zapomenuté jméno?