Menu

Největším nebezpečím je přílišná opatrnost

Největším nebezpečím je přílišná opatrnost
foto: Vojtěch Brtnický

„Měly jsme jako děti zavěšenou houpačku. Byla to jen taková smyčka. Houpal jsem se, ale pořád to nebylo dost. Nedosáhl jsem dostatečně daleko. Tak mne napadla výborná věc. Dal jsem si tu smyčku kolem krku a zhoupl se.“
I tato (zde parafrázovaná) věta zaznívá při novém audio walk performance Hang out Elišky Brtnické. Nový umělecký projekt do veřejného prostoru, začal vznikat při umělecké rezidenci Brtnické v dánské Kodani v roce 2018. Letos v rámci festivalu Fun fatale v KD Mlejn měli diváci možnost zakusit dvě pražské uvedení a jedno v Jihlavě.

Brtnická svou performence Hang out pomyslně zahajuje dialogem o omezování veřejného prostoru v touze po zvýšení jeho bezpečí. Při performance zaznívají nepřímo následující otázky: Je vůbec ještě možné si na ulici, na náměstí, v parku (nebo na zcela opuštěných místech) jen tak hrát? Nespouští se v tomto okamžiku v dospělé mysli úzkost? Nevystavili bychom děti „zbytečnému“ riziku, kdybychom je vypustili jen tak ven? Tudíž je proto radši vodíme na „bezpečná“ oplocená hřiště? Bezpečí se stalo nejvyšší prioritou naší společnosti. Paradoxně, pocit nebezpečí v dospělosti pak zpětně vyhledáváme a navozujeme si je uměle. Například adrenalinovými sporty. Mimochodem, obdobné vytoužené fyzické reakce nebezpečí vyvolané extrémními cvičeními (stažení břicha či lapání po dechu), můžeme zažívat i při sledování cirkusových akrobatů v potencionálním ohrožení. Závěsná akrobacie (hlavní disciplína Brtnické) je ukázkovým příkladem diváckou fascinací risku. Brtnická ve své celkové umělecké tvorbě pracuje ovšem zcela opačně. I v této performance se společně s dramaturgyní Viktorií Knotkovou rozhodly vydat cestou jemných asociací, tvorbou vizuálně zajímavých obrazů a náznaků.

Diváci na úvodu audio walk performance kolem KD Mlejn dostali sluchátka (které se staly jakýmsi lyrickým audio rámcem) a průvodkyni v oranžové vestě. Po průchodu bránou z bílo červených bezpečnostních pásek, diváky čekalo další obcházení, přelézání a podlézání těchto zábran. Bezpečnostní prvek se stal hmatatelnou překážkou v pohybu. Průvodkyně v oranžové vestě vyzvala jednoho z dětských diváků k jejich přestřižení. Brtnická, která byla ve středu bezpečnostních bariér, se tím osvobodila od fyzického, ale zároveň i mentálního omezení. Veřejný prostor se pro ni náhle stal dostupným a přirozeným prostředím. Na střeše budovy KD Mlejn, kterou diváci postupně obcházejí z bezpečí chodníku, objevuje postupně možnosti kovových zábradlí a konstrukcí, požárních žebříků nebo balanc na okraji členité střechy. Spojením fyzického pohybu sledovaného z dálky (většina akcí se odehrávala na střeše) a zvukového rámu znějícího individuálně přímo do sluchátek, vznikl velmi křehký a citlivý tvar cílící na vzpomínky a asociace na dětství. Diváci jsou díky němu zavedeni za rámec konvenční „bezpečné“ zóny veřejného prostoru.
Vjem svobodného fyzického pohybu ve veřejném prostoru je pomocí sluchátek propojen s hudbou a úryvky textů Vladimíra Boudníka, Ivana Blatného či Jana Skácela. Tato koláž je doplněna fragmenty rozhovorů Elišky Brtnické s rodiči pěti českých vzdušných akrobatů. Divák se z nich dozví, co dělali, když byli malí, jaké nebezpečné situace zažívali nebo co cítí při akrobatických vystoupeních svých dětí. Právě tento aspekt nabízí další vrstvu vnímání fyzické akce, která je zmíněným spojením (pohybu a audia záznamu) obohacena o větší míru asociace. Samotný pohyb žádné vysvětlení nepotřebuje. Audio záznam zde vnímám jako další úhel pohledu, který divákům otevírá jinou perspektivu. Pomyslným (ač nezáměrným) vrcholem performance, byla fascinace dětských diváků, která je vedla k napodobování akrobatčina průzkumu železných konstrukcí. K průzkumu plotu. S upřeným pohledem vzhůru na performerku.

Dialog o veřejném prostoru a jeho nebezpečí byl tímto symbolicky (velmi úspěšně) zahájen.

Hang Out
Koncept, performance, scénografie: Eliška Brtnická
Scénář: Eliška Brtnická, Viktorie Knotková
Voice-Over: Tereza Hofová
Dramaturgická spolupráce: Viktorie Knotková
Supervize: Stéphanie N’Duhirahe
Sound design: Roman Džačár, Stanislav Abrahám
Foto: Vojtěch Brtnický
Produkce: Eva Roškaňuková, Iva-Hedvika Zýková
Ve spolupráci s: KD Mlejn, Cirqueon, Roundabout Europe

Kateřina Korychová

Bakalářské studium ukončila na oboru Divadelní věda na FF UK prací Dramaturgie českého nového cirkus – Tvorba Elišky Brtnické v roce 2019. V současné době pokračuje v navazujícím magisterském studiu na katedře Divadelních a filmových studií na FF UP. Praxi získává psaním recenzí a textů pro internetový magazín Taneční aktuality, Cirqueon – centrum pro nový cirkus a Divá báze. V roce 2019 se stala součástí elévského programu Českého rozhlasu a kulturní sekce studentského radia UP AIR.

Prodej & Předplatné

Log In or Sign Up

Log in with Facebook

Zapomenuté heslo? / Zapomenuté jméno?