Menu

Bromance – Dokaž, že jsi muž

Bromance – Dokaž, že jsi muž
Foto: archiv Jatek78

Na závěr listopadu se na pražských Jatkách 78 představilo mužské trio (Louis Gift, Beren D'Amic, Peter Shirley) z britského novocirkusového souboru Barely Methodical Troupe. Název inscenace „Bromance“ je složeninou dvou slov – bro (brother) a romance.  Ukrývá v sobě klíč k jádru inscenace – vztah mezi muži, který se pohybuje na pomezí formální kolegiality, bratrství, ale na straně druhé také výrazného sexuálního napětí.

Tvůrci scénograficky zasazují inscenaci do black boxu vybaveného třemi bílými židlemi umístěnými v pozadí a cyr wheelem osvětleným, od příchodu diváků, kuželem světla. V tomto osvětleném kruhu všechno začíná. Postupným zhasínáním a rozsvěcením kuželového světla, se před zraky diváků odehrávají úvodní několika vteřinové vstupy performerů, kteří se navzájem vítají. Vše začíná formálním podáním ruky, což se ale ukáže jako nelehký úkol. Etiketa praví, že podávaná ruka nemá být uchopená příliš pevně (dlaň kolegy nechceme rozdrtit), ale ani malátně (lidově řečeno, jako „leklá ryba"). Po všech těchto v gagu předvedených faux pas, přichází další „problém". Účinkující jsou tři – mnoho pro párovou akrobacii, málo pro velké skupinové scény. Motiv trojice, která vystřídá různé vztahové roviny (milostnou, kamarádskou, bratrskou) je silně tématizován v celé inscenaci.

Bromance se pomyslně střídají dvě linie. V první tvůrci rozehrají situaci (dojde například k žárlivé potyčce, po kterém se trojice rozdělí na dvojici a zbylého sólistu), v druhé části se představení stočí k tanečnímu nebo akrobatickému výstupu (párová akrobacie) a po ní, děj opět pokračuje k další situaci. K častým výstupům patří také synchronní taneční breakdance scény, evokující sílu a soudržnost mužského kolektivu.

Díky této kompozici se Bromance místy rozpadá na jednotlivé demonstrace tanečních a artistických dovedností, jejichž umístění se může zdát téměř náhodné a snadno zaměnitelné. To ale neubírá na technické úrovni jednotlivých výstupů – párové akrobacie a cyr wheelu. Za pomoci nich, performaři vytvořili citlivý vhled na hranici mezi přátelstvím a milostným vztahem. Tímto principem překypuje hlavně první výstup párové akrobacie, který díky pohybové souhře a precizní práci s gradací, diváka vtáhne a do konci scény nepustí. Vzápětí ale tuto linku tvůrci opět přerušili „propojovací situační scénou", která téma bulvarizovala a sklouzávala tak k prvoplánovým vtipům (při hledání ztraceného kolegy „pro jistotu" zkontrolují i prostor trenek). Jak už bylo naznačeno, inscenace se tématu vztahů mezi muži dotýká velmi zlehka, „klouže po povrchu" a často dochází k jeho bagatelizaci. Pravděpodobně s cílem nikdy nepřekročit komfortní zónu jak diváků, tak samotných performerů. Pomyslným vrcholem klišé na téma „mužství" je poměřování ptáků (doslova) složených po vzoru japonských origami do tvaru labutě a striptýzově pompézní odhazování svlékaného oblečení do publika. To vše zakončeno mužským „trojstojem" na ramenou, jehož závěrečné poselství vyznělo do ztracena. Rozpolcenému představení odpovídaly i různorodé divácké reakce. Někteří diváci provolávali umělcům ve stoje slávu, mnozí po první minutě potlesku odcházeli. Jatkám78 patří bezpochyby velký dík za samotnou platformu pro výstupy zahraničních souborů, jen je potřeba začít brát v potaz, že jejich diváci by již jistě zvládli a ocenili i dramaturgicky náročnější tituly.

Psáno z reprízy 29.11. 2019 na Jatkách78

Bromance
Účinkující Beren D'Amico, Louis Gift, Peter Shirley
Režie Eddie Kay
Premiéra: 2014

 

Kateřina Korychová

Bakalářské studium ukončila na oboru Divadelní věda na FF UK prací Dramaturgie českého nového cirkus – Tvorba Elišky Brtnické v roce 2019. V současné době pokračuje v navazujícím magisterském studiu na katedře Divadelních a filmových studií na FF UP. Praxi získává psaním recenzí a textů pro internetový magazín Taneční aktuality, Cirqueon – centrum pro nový cirkus a Divá báze. V roce 2019 se stala součástí elévského programu Českého rozhlasu a kulturní sekce studentského radia UP AIR.

Prodej & Předplatné

Log In or Sign Up

Log in with Facebook

Zapomenuté heslo? / Zapomenuté jméno?