Menu

(Ne)snesitelně dlouhá pomsta

(Ne)snesitelně dlouhá pomsta
foto: Martin Špelda

Skupina Handa Gote svého diváka ráda znejisťuje a provokuje. Každým dalším projektem potvrzuje a zároveň vyvrací  dosavadní scénické postupy a v nové inscenaci s úderným názvem Die Rache, která měla premiéru v holešovickém Studiu Alta, napíná strunu divácké pozornosti až na samotnou mez snesitelnosti.

Handa Gote většinou experimentují se starými přenosovými technologiemi – mechanickým gramofonem, projektorem se skleněnými negativy a množstvím důmyslných readymade objektů, které nesou zároveň punc nostalgie, ale i úsměvné řemeslnické zručnosti. V jejich inscenacích se neobjevují tradiční herecké prostředky, herci nejednají, nýbrž jaksi bytostně existují na jevišti a vykonávají předem domluvené činnosti. Pokud je zrovna nezdobí nějaká ručně vytvořená maska, mají strnulý výraz ve tváři, jakoby snad ani nešlo o živé tvory. Zdá se, že právě průzkum hereckých možností či přesněji řečeno odosobněného ničím nemotivovaného jednání podnítil vznik nové inscenace Die Rache.

Pomsta, jak zní český překlad původního názvu, je zatím nejkoncentrovanějším tvarem co do atmosféry i stylové čistoty, co Handa Gote doposud vytvořili. Čtveřice aktérů (dvě ženy a dva muži) úspornými mnohdy až sošnými gesty s minimálním pohybem a beze slov předvede zločin a následnou mstu. Handa Gote zbytečně nezatěžují motivací mladé dívky, která zkrátka jde, zvedne ze země lopatu a náznakem jí udeří naproti ní stojícího muže do hlavy. Stejně tak je zbytečné spekulovat, zda-li mladá vražednice zprovodila ze světa svého manžela nebo milence či zvažovat druh pokrevního vztahu mezi mrtvým a po pomstě lačnící starší ženou. Handa Gote zde pracují s archetypy, základními lidskými pudy i animálností. Hluboce zakořeněné motivy se v jejich tvorbě pochopitelně neobjevují poprvé, nejvýrazněji je tematizovala inscenace Erben: Sny, inspirovaná krátkým textem K. J. Erbena. Právě na ní v jistém duchu navazuje Die Rache. Podle tvůrců má jít o psychedelický western z česko-německého pomezí.

Scéna je po celou dobu ponořena do přítmí, z něhož tu a tam vystupují detaily – sepjaté ruce mladé ženy stojící nad mrtvolou, dvě topůrka symbolizující bodnou zbraň, které drží naproti sobě stojící ženy – sokyně, nebo modlitební knížka, jež slouží jako úkryt cenných bankovek. Napětí se i přes hodně rozvláčné tempo daří obdivuhodně dobře udržet. Zásluhu na tom má i zlověstný zvuk kvílícího větru, nahraný na gramofonové desce, kterou ovládá muž představující oběť. Přitom jedinou dramatickou situací, kterou nám Handa Gote během hodiny předloží, je vražda a její pomsta. Spíš než k westernu odkazují kostýmy, náznaková scénografie (čtyři štokrlata, špalek na dříví) i několik použitých rekvizit k vesnickým dramatům z konce 19. století, jen s tím rozdílem, že ty mají daleko složitější zápletku. Dějiště – česko-německé pomezí zpřítomňují hudební vstupy pěvce s citerou, který svojsky a pochopitelně v řádu ironie v němčině interpretuje (českou lidovou) píseň Na krásné Šumavě a lyrický popěvek Tolik hvězd na nebi svítí.

Inscenace Die Rache vyžaduje od diváků mnohem větší koncentraci, než na kterou jsou při běžném sledování divadla zvyklí, a na kterou jsou možná ochotní přistoupit. Pokud tak učiní, zakusí společně s Handa Gote zcela jiné plynutí času a zahlédnou drobnosti, které by jinak zůstaly bez povšimnutí, což jim může přinést na závěr očistný zážitek.

Die Rache
Handa Gote Research & development
autorský tým: Procházka, Mäkelä, Švábová, Kalivodová, Smolík, Housková, Dörner, Hybler, Svatoš, Skála, Kropáček.
Premiéra: 30. 3. 2017

Marcela Magdová

Vystudovala divadelní vědu a historii na Filozofické fakultě UK. Doktorát získala na DAMU. Zabývá se ruským divadlem a dramatem, z ruštiny přeložila několik současných her. Věnuje se divadelní publicistice a kritice. Spolupracuje s Divadelními novinami, kulturním čtrnáctideníkem A2, Českým rozhlasem a dalšími médii. Působí na Katedře germanistiky a slavistiky Západočeské univerzity, na Vyšší odborné škole herecké, externě na Katedře teorie a kritiky DAMU.
 

Prodej & Předplatné

Log In or Sign Up

Log in with Facebook

Zapomenuté heslo? / Zapomenuté jméno?