Menu

Veronika Švábová se omlouvá paní Zuzaně Burdové

 

V roce 2013 byla vydána publikace vycházející z mojí absolventské práce “Tanec navzdory: Joe Jenčík” v Nakladatelství Akademie Múzických umění (NAMU). Měla jsem tehdy ve velmi krátkém období připravit svojí magisterskou práci, obhájenou v roce 2004 v oboru taneční věda na HAMU v Praze, pro knižní podobu, která pak byla v tištěné i elektronické podobě k dispozici hlavně studentům HAMU jako výukový materiál. Protože od doby, kdy jsem práci psala, uplynulo už v té době skoro deset let, snažila jsem se do publikace pro studenty vložit co nejvíce nových informací, které jsem objevila. Zjistila jsem například, že jsou nově k dispozici filmy, ve kterých Joe Jenčík hrál, nebo vytvářel choreografie, tyto filmy jsem shlédla a choreografie a jeho působení se snažila popsat. Protože jsem chtěla studentům ulehčit průzkum historie, snažila jsem se jim všechny informace nashromáždit na jedno místo. A zde jsem udělala velkou chybu. Vložila jsem do textu i několik pasáží z bakalářské práce Zuzany Burdové (dříve Rodové), obhájené v roce 2012 na Filozofické fakultě University Palackého v Olomouci s názvem “Joe Jenčík a jeho baletní choreografie v Národním divadle”, aniž bych je z nepozornosti a nedbalosti označila citací. Využila jsem také jejích dvou unikátních fotografií, které paní Burdová sama získala, aniž bych uvedla zdroj, odkud fotografie pochází. Mohl tak vzniknout dojem, že jsem k daným informacím dospěla svojí vlastní prací a že si tedy přivlastňuji závěry jejího vlastního precizního a velice přínosného výzkumu. Což každopádně nebylo záměrné, ale pouze způsobeno mou nedbalostí a spěchem.

Tímto se paní Burdové hluboce omlouvám, že jsem neoprávněně využila jejích informací a že jsem ve své práci neuvedla přesně citace z její práce, odkud jsem čerpala. Paní Burdové se podařilo spojit s dědici Joe Jenčíka a nejen proto by měla její práce být povinnou četbou pro studenty taneční historie, její práce je výjimečná pro její informační hutnost a unikátnost závěrů jejího výzkumu.

Zde jsou obě práce k porovnání na internetu:

Zuzana Rodová: “Joe Jenčík a jeho choreografie v Národním divadle”, Olomouc, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta
https://theses.cz/id/5fmavu/Joe_Jencik_a_jeho_baletni_choreografie_v_Narodnim_divadle.pdf

Veronika Švábová: “Tanec navzdory: Joe Jenčík”, NAMU, Praha 2013
http://img.amu.cz/moodle/kt/oppa/files/tanec_navzdory_joe_jencik_web.pdf

S úctou Veronika Švábová
v Praze dne 10. 2. 2019

Login to post comments

Prodej & Předplatné

Log In or Sign Up

Log in with Facebook

Zapomenuté heslo? / Zapomenuté jméno?